Vision & mål


Vårt Why?

Vi vill att människor blir sedda och behandlade som den individ de är så att de med läslust och stärkt självkänsla får möjlighet att utveckla sina drömmar och sin egen framtid.


Vision

Med Abibo ska vi sätta individanpassat läsande som ny standard och bidra till ett nytt sätt att tänka gällande inkludering av personer med läs-och skrivsvårigheter.


Mål

Vi vill ge lässvaga personer möjligheten till individanpassat läsande för alla olika skeenden i livet.

#Läsinlärning #Lustläsning #Studier #Samhällsorientering #Arbete #Fritid #Hobby #ung #gammal

ARRTODO