Kontakt

Anna Hansers Rutäng Grundare Abibo.se, VD Arrtodo AB

anna@arrtodo.se   l   070-5856158    l   https://abibo.se/

Anna har efter egna erfarenheter av Dyslexi i familjen blivit besatt av att skapa rättvisa förutsättningar för lässvaga personer att hitta sin inre läslust.


En outtröttlig entreprenör med 19 års erfarenhet av sälj samt vana av att leda projekt inom mässor och event.


Deltar i Movexums företagsinkubator.

Anders Abrahamsson Styrelseledamot Arrtodo AB

anders@svensktalteknologi.se    l    0454-30 32 30

Anders är grundare och VD av Svensk Talteknologi som har fokus på Läsa- Skriva- Språkinlärning och är även en av grundarna till Skolon.


Anders har studerat Dyslexi på Uppsala Universitet och är själv dyslektiker.


Har ett stort personligt engagemang för teknisk utveckling kopplat till läs- och skrivproblematik.

ARRTODO