Om Abibo

Vi utvecklar Abibo

en internetbokhandel med fokus på individanpassade pocketböcker

"På biblioteket hittade jag ingen bok

som till 100% täckte min dyslektiske sons behov.

Detta blev startskottet till att utveckla en tjänst

 som möjliggör individanpassat läsande för lässvaga personer"

 

// Anna Hansers Rutäng

            Grundare Abibo.se och VD Arrtodo AB

Problemlösning

Böcker är ofta skapade utifrån en generell standard för att nå en massmarknad. Detta är sällan tillräckligt för att väcka läslust hos den som har läs- och skrivsvårigheter.

 

Individanpassning i fokus

Vår samlade kunskap påvisar att en lässvag person kan uppnå sin ultimata läsupplevelse om de själva får skapa de rätta förutsättningarna utifrån sina egna behov.

 

Abibo skapar läslust

Det krävs ett samspel av många faktorer för att en lässvag person ska kunna uppleva läslust. Det kan vara en svår uppgift att hitta en bok som i det hänseendet har ”alla rätt”. Detta vill vi ändra på och låter därför kunden själv utforma sin ultimata läsupplevelse.

Internetbokhandeln Abibo gör det möjligt för kunden att bestämma över de faktorer som gör en bok lättläst ur deras högst personliga och individuella perspektiv.

 

Vår målgrupp

Personer som har svenska som andra språk, synnedsättning pga synskada eller ålders synnedsättning samt personer som har svårigheter med avkodning, läshastighet eller läsförståelse ex. personer med -dyslexi, -koncentrationssvårigheter, kognitiv- eller liknande funktionsnedsättning.

 


Tel : 070-5856158

E-mail: anna@arrtodo.se